Toroidal obrible per a servei interior o exterior:

  • Diàmetres de pas fins a 690 mm.
  • Un sol bobinat secundari.
  • Totes les classes de precisió.

La instal·lació de proteccions modernes més ràpides i selectives sovint obliga a canviar els TI amb característiques (potència, classe, relació, nombre de secundaris) que no són adequades per a l’alimentació d’aquestes noves proteccions.

La millor solució consisteix a instal·lar els TI obribles sobre cables aïllats o l’exterior de l’envolvent monofàsica de la cel·la de SF6.

Aquesta solució és molt econòmica degut a que suprimeix:

  • Les operacions de desmuntatge i de remuntatge dels caps de cables o de la cel·la SF6.
  • Les operacions de recondicionament i d’assajos dielèctrics abans de la posada en servei dels cables o de la cel·la de SF6.

Aquests transformadors d’intensitat es fabriquen per a servei interior (CR) i exterior (CRE).

Itrón Inc. és l’únic grup internacional totalment consagrat als productes i sistemes de mesura per a la distribució i assignació d’aigua, gas, electricitat i energia tèrmica. Aquestes competències fan de Itrón Inc l’interlocutor privilegiat dels proveïdors públics i privats del subministrament d’aigua i energia tant per empreses de serveis públics o d’organitzacions industrials.

Per satisfer les necessitats de tots els clients, Itrón Inc ofereix una gamma de comptadors de totes les dimensions, cobrint cada un dels segments del mercat del sector transport a l’industrial, del comercial al residencial, sent AGAD BARCELONA, S.A. distribuïdor oficial dels seus productes.