AGAD BARCELONA

AGAD BARCELONA, S.A . és una empresa especialitzada en tot tipus de quadres elèctrics i en equips de mesura. Neix a mitjans de 1979 a l’Hospitalet i des d’aquell moment i fins a l’actualitat, ha anat creixent i guanyant presència a tot el territori català: l’Hospitalet, Girona, Vic, Lleida, Santa Adrià del Besòs…

Trenta anys d’esforç i treball de tot l’equip humà, han convertit a AGAD BARCELONA S.A. en una empresa de referència a tot el sector elèctric.

La nostra vocació de servei al client i l’experiència d’aquests trenta anys ens ha fet anar millorant la nostra especialització, per poder adaptar-nos als canvis tecnològics i a la nova situació del mercat.

Els quadres elèctrics fabricats per AGAD BARCELONA S.A. estan presents a diferents sectors amb exigència de qualitat, oferint-los les prestacions i els resultats òptims:

  • Construcció (Conjunts de protecció i mesura per a empreses, centralització de comptadors, provisionals d’obra..)
  • Industrial (Quadres de distribució, maniobra, enllumenat públic, subestacions elèctriques…)
  • Terciari (Establiments hotelers, oficines bancàries, supermercats…)
  • Hospitalari (Hospitals, centres de salut, CAP)
  • Centres esportius
  • Energies renovables (Plantes fotovoltaiques, parcs eòlics)
  • Ferroviari
  • Oci (Centres comercials, bingos, sales recreatives)

AGAD BARCELONA, S.A. des dels seus orígens ha apostat per la qualitat i prova d’això, l’any 1999 va obtenir la Certificació de Qualitat ISO-9001 que ha mantingut fins a l’actualitat mitjançant la superació amb èxit de les periòdiques auditories per part de l’Entitat Certificadora BVQI. Aquesta certificació avala tots els processos interns de l’organització, des de la detecció i estudi tècnic de les necessitats del client passant pels processos de compra, fabricació i proves finals finalitzant amb el lliurament del producte al client d’acord amb els seus requeriments i exigències tècniques i complint en tot moment amb la reglamentació vigent.

AGAD BARCELONA, S.A. a la seva actual política de la Qualitat, considera prioritari augmentar la satisfacció dels seus clients i la millora contínua dels seus processos interns amb la finalitat de respondre i adaptar-se constantment a les exigències del mercat canviant. Per això, des dels seus inicis, AGAD BARCELONA, S.A. ha dirigit els seus esforços a millorar el nivell de qualificació del seu personal tècnic, proporcionar els recursos tècnics més adequats al nivell exigit pels seus clients així com a tenir una especial cura en la qualitat del producte incorporat en els seus processos de fabricació complint amb el marcatge CE en els seus quadres elèctrics.